ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด ประจำปี 2563

              ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 โดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 09.00น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด