ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 และจัดทำร่างแผนงาน ประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 และจัดทำร่างแผนงาน ประจำปี 2563