ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด ประจำปี 2561

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด ประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด

CCF19032562_0002